Upute za iznajmljivače

Poštovani,

zahvaljujemo Vam na Vašim prijavama s kojima ste iskazali interes za uključenje u projekt „Central Dalmatia Bike“ koji je pokrenula Turistička zajednica Splitsko -dalmatinske županije uz tehničku provedbu Biciklističkog saveza Splitsko -dalmatinske županije.

Izvješćujemo Vas da u utorak 2. svibnja 2017. godine u 12.00 sati zaključujemo s prijavama za 2017. godinu.

Nakon navedenog datuma ćemo Vam poslati na potpis Ugovor s kojim prihvaćate kriterije i standarde koje objekt mora zadovoljiti da bi ušao u navedeni projekt.

Prijave za 2018. godinu će se primati od 15.09. 2017. godine 15.11.2017. godine.

 

Joško Stella, mag.oecc.

direktor Turističke zajednica Splitsko – dalmatinske županije

 

* Naziv objekta:
* Adresa objekta:
* Grad ili općina objekta:
* Ime i prezime vlasnika:
* Email adresa vlasnika:
GSM broj vlasnika:
 

Bike&Bed brošura sa uputama za iznajmljivače i informacijama

Cijene potrebnog kompleta alata, oznake kvalitete i izlaska na teren:

Bike&Bed – 600,00kn

Bike Hotel – 1200,00kn

Bike Camp – 700,00kn

Svi ostali 300,00kn

Oznaka kvalitete vrijedi 2 godine nakon čega se provjerava imate li sve što smo Vam isporučili i zadovoljavate li još uvijek sve druge uvjete.

Cijena ponovljenog izlaska na teren poslije 2 godine je 150,00kn.