Upute za iznajmljivače

Poštovani,

zahvaljujemo Vam na Vašim prijavama s kojima ste iskazali interes za uključenje u projekt „Central Dalmatia Bike“ koji je pokrenula Turistička zajednica Splitsko -dalmatinske županije uz tehničku provedbu Biciklističkog saveza Splitsko -dalmatinske županije.

Prijave za 2019. godinu će se primati od 15.09.2018. godine do 15.03.2019. godine.

 

Joško Stella, mag.oecc.

direktor Turističke zajednica Splitsko – dalmatinske županije

 

* Naziv objekta:
* Adresa objekta:
* Grad ili općina objekta:
* Ime i prezime vlasnika:
* Email adresa vlasnika:
GSM broj vlasnika:
 

Bike&Bed brošura sa uputama za iznajmljivače i informacijama

Cijene potrebnog kompleta alata(paket) ,kotizacije, oznake kvalitete i izlaska na teren:

Bike&Bed – 350,00kn paket+200,00kn kotizacija

Bike Hotel – 800,00kn paket+600,00 kotizacija

Bike Camp – 350.00kn paket+300,00 kotizacija

Svi ostali 300,00kn

Oznaka kvalitete vrijedi 2 godine nakon čega se provjerava imate li sve što smo Vam isporučili i zadovoljavate li još uvijek sve druge uvjete.

Cijena ponovljenog izlaska na teren poslije 2 godine je 150,00kn.