O nama

Biciklizam i biciklistički turizam su od primarnog interesa za razvoj turizma, odnosno selektivnih oblika turizma u Srednjoj Dalmaciji. Na tom tragu već dugi niz godina surađuju javni i privatni turistički sektor i subjekti u Srednjoj Dalmaciji.

Jedna od zadnjih inicijativa svakako je osnivanje Dalmacija bike servisa za razvoj cikloturizma, ali i ostalih oblika aktivnog turizma. Na taj se način želi stvoriti sinergija svih subjekata u turizmu Srednjoj Dalmaciji, s konačnim ciljem repozicioniranja i restrukturiranja Srednje Dalmacije u visokokvalitetnu turističku regiju s turističkom ponudom kroz cijelu godinu.

Biciklistički turizam predstavlja razvojni turistički projekt te je jedan od primarnih turističkih proizvoda Srednje Dalmacije s važnom ulogom u strateškom razvoju nove koncepcije turizma Srednje Dalmacije. Sa svojim multiplikativnim učincima projekt se izvrsno nadovezao na ostalu turističku i privatnu ponudu Srednje Dalmacije – male smještajne objekte (Bike&Bed), bike-boutique hotele, Bike Hotele i Bike usluge

Na našim web-stranicama možete naći informacije i sadržaje za sve: biciklističkim gostima pripremili smo preko sto biciklističkih staza različitih profila i tipova; možete naći podatke o brojnim afirmiranim utrkama i manifestacijama, a za sve koji imaju potrebu za ostalim uslugama na našim stranicama pripremili smo podatke o pružateljima svih vrsta specijaliziranih usluga.