804

Blato

Opis staze

Ruta ima svoj početak pored “Zelene katedrale” odakle ide do jednih od izvora rijeke Vrljike, dva jezerca, tzv. “Dva oka”, te potom nastavlja asfaltnim putem u smjeru zapada do Donjeg Prološca, kanjona Badnjevice i dalje do Prološkog Blata. Od Prološkog Blata makadamskim putem nastavlja se prema jugu i kroz polje se stiže do Čujića Luke, male skupine kamenih kuća koje svojim položajem i uređenjem podsjećaju kako se i od čega nekada živilo u ovim krajevima. Nastavak rute asfaltnim putem nas vodi preko sela Šumet i Lug do kompleksa mlinova “Perinuša” odakle makadamom uz rijeku dolazimo do polazišne točke.