709

Dubova

Opis staze

Staza je kružna i nalazi na zapadnom dijelu otoka. Početak staze je kod naselja Milna, te nastavlja državnom cestom prema istoku do tunela Selca. Dalje se skreće na makadamski put do vrha (moča), te se onda skreće prema zapadu do Vidikovca iznad naselja Velo Grablje. Na tom se dijelu staza spaja na asfaltiranu cestu koja prolazi iznad naselja Velo Grablje vodi nadomak Brusju gdje skreće na makadamski put koji prolazi preko napuštenog sela Malo grablje, pa sve do naselja Milna, gdje staza i završava.

Staza je kombinacija asfaltirane ceste i makadamskih puteva, a duga je 20,5 km.