320

Igrane-Živogošće tour

Opis staze

Staza polazi od pošte u Igranima i asfaltnom cestom prema Živogošću do samostana. Od samostana odnosno hotela „Sensimar Adriatic Beach Resort“ nastavlja se magistralom prema Dubrovniku, 1 km do Male Dube, pa u mjestu obalom prema istoku do Velike Dube (autokamp) te uz podnožje brda Matijaševica single track obalnom stazom do uvale Blato i dalje kroz autokamp „Dole“ i „Boban“ do magistralne ceste. Preko potoka slijedi izlazak na magistralu i sa sjeverne strane magistrale makadamski spoj prema zaseoku Strnj (smjer prema zapadu) te dalje starom cestom do groblja u Živogošću. Iznad groblja staza se odvaja u smjeru sjeverozapada i protupožarnim putem iznad crkve Sv. Mihovila produžava prema starom selu Drašnice gdje se spušta na magistralu kod autobusne stanice u mjestu Drašnice. Nakon prelaska Jadranske magistrale te dalje kroz zaseok Brskovac staza se spušta do mjesnog groblja, nakon čega skreće prema jugoistoku i prolazi lokalnom cestom kroz Drašnice u smjeru Igrana. Makadamskim putem kroz maslinike staza dolazi do mjesta Igrane, gdje završava kod pošte.

Servis

Najam bicikala