706

Kabal

Opis staze

Staza je kružna i većim dijelom prolazi poluotokom Kabal, na zapadu se jednim dijelom ponavlja. Početak staze je u centru Staroga Grada, u kutu gradskog parka. Nastavlja dalje prema sjeveru do naselja Rudina. Iz Rudine se skreće na makadamski put prema poluotoku Kabel, a na tom dijelu staza ima oblik Y, što znači da ide na dva rta, ali se vraća istim putem. To je podrućje bogato uvalama, a pogled se pruža na zapadni dio otoka Hvara i južni dio otoka Brača. Po povratku prema Starome Gradu, staza prolazi južnim dijelom poluotoka, ispod hotela Arkada, šetnicom uz more do završetka ispred ureda TZ Staroga Grada.

Staza je kombinacija asfaltirane ceste i makadamskih puteva, a duga je 24,7 km.