807

Lovrečki stećci

Opis staze

Parkiralište u blizini Hotela “Zdilar” početna je točka još jedne isključivo asfaltne rute koja slijedi cestu kroz Proložac Donji prema Lovreću preko Dolića Drage. Cesta prolazi sjevernom stranom iznad jezera Galipovac odakle se pruža prekrasan pogled na imotsko polje i Prološko Blato. Nakon sela Nikolići i priključka na državnu cestu DC60, ruta skreće u smjeru istoka i nakon kratkog spusta državnom cestom dolazi do male nekropole Mramori sastavljenih od nekoliko srednjovjekovnih stećaka tik uz cestu. Za nekropolu Mramori veže se legenda o poginulim svatovima koja se vezuje za tri ukrašenija sljemenjaka. Svatove su napali hajduci prije vjenčanja, pa su u jednom grobu djever i nevjesta, u jednom barjaktar, a u trećem mladoženja. Na toj nekropoli se nalazi stećak Vlkoe Bogdanića koji ima natpis na sljemenu. Također je na tom lokalitetu i grob bračnog para Kustražić.

U mjestu Kljenovac ruta skreće sa državne ceste u Lokvičiće kada se nakon spusta pruža ponovo prekrasan pogled na Prološko Blato, planinu Zavelim, Imotsko polje, kanjon Badnjevice, Crveno i Modro jezero i na sam grad Imotski. Ruta završava na na svom polazištu prolazeći kroz Šumet i kompleks mlinova “Perinuša”.