707

Purkin kuk

Opis staze

Kružna staza, kombinacija asfaltirane ceste i makadamskih putova, duga je duga je 21,5 kilometar i nalazi na srednjem dijelu otoka. Početak staze je u Starome Gradu, u kutu gradskog parka. Nastavlja dalje prema zapadu do trajektne luke, a onda skreće na staru cestu Velom Grablju. Nešto prije vidikovca, staza skreće na makadam prema istoku do najvišeg vrha otoka Hvara, sv. Nikole (626 m). Nakon mogućnosti pauze i prekrasnog pogleda sa sv. Nikole, staza se spušta prema jugu do naselja Dol, pa dijelom kroz Starogradsko polje do završetka u Starome Gradu.