757

Sv.Josip

Opis staze

Biciklistička staza Sv. Josipa (45 km) je cestovna biciklistička staza koja Vas iz centra Supetra vodi na zapadnu stranu otoka Brača. Preko Miraca i Sutivana stižete do Ložišća – jednog od najljepših naselja otoka Brača kojim dominira zvonik župne crkve, remek djelo Supetranina i oca hrvatskog modernog kiparstva Ivana Rendića. Nastavite dalje cestom do Milne – prekrasne uvale i najzapadnijeg naselja otoka Brača. Istim putem trasa Vas vodi nazad do Ložišća te dalje do Dračevice i Donjeg Humca gdje preporučujemo posjet vinarijama, restoranima i umjetničkim galerijama. Od Donjeg Humca do Supetra vodi Vas asfaltirana cesta uz lagani spust s pogledom na Brački kanal.